Kto z nas tego nie widział w swoim mieście?

Bzdury architektury - konkurs

Z okazji zbliżających się świąt mam dla Was konkurs, który będzie trwał aż miesiąc,

czyli od 8 grudnia 2017 do 8 stycznia 2018 roku.

Konkurs będzie dotyczył bzdur architektonicznych na jakie natykacie się w swoim otoczeniu.

Niby mają ułatwiać osobom niepełnosprawnym poruszanie się, jednakże nic bardziej mylnego.

Do kogo jest adresowany ten konkurs – do ludzi wrażliwych widzących więcej niż przeciętny zjadacz chleba.

I do tych, którzy na własnej skórze doświadczyli bzdur architektury.

Mówię do Ciebie osobniku ze złamaną nogą poruszający się czasowo o kulach,  do Ciebie Matko Polko z wózkiem dziecięcym i siatami zakupów i do Ciebie niepełnosprawna istoto 🙂

Zasady:

 1. zrobić zdjęcie bzdurze architektury – musisz być autorem zdjęcia,
 2. udostępnić post z konkursowy na swoim Facebooku wraz z hasztagiem #bzduryarchitektury
 3. opublikować zdjęcie wraz z opisem, gdzie dana bzdura występuje #bzduryarchitektury w komentarzu postu konkursowego wraz z nazwą fanpage, bądź imieniem i nazwiskiem profilu, na którym udostępniłeś post konkursowy.

Wygrają 3 osoby:

 1. gra planszowa
 2. gra logiczna
 3. książka niespodzianka

 

Bzdury architektury - konkurs

REGULAMIN KONKURSU „Bzdury Architektury”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bzdury architektury” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Renata Orłowska zamieszkała w Siedlcach właścicielka bloga Zaniczka.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie w dniach 8 grudnia 2017 r. do 8 stycznia 2018 r.

2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu Zaniczka na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu Zaniczka i tym samym zyskała status Fana.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi:

 1. zrobić zdjęcie bzdurze architektury – musisz być autorem zdjęcia,
 2. udostępnić post z konkursowy na swoim Facebooku wraz z hasztagiem #bzduryarchitektury
 3. opublikować zdjęcie wraz z opisem, gdzie dana bzdura występuje #bzduryarchitektury w komentarzu postu konkursowego wraz z nazwą fanpage, bądź imieniem i nazwiskiem profilu, na którym udostępniłeś post konkursowy.

3. NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są: gra planszowa, gra logiczna, książka,

Nagrody zostaną przyznane 3 osobom w następującej kolejności:

 1. I miejsce – gra planszowa I KNOW
 2. II miejsce – logiczna gra IQ FIT
 3. III książka – niespodzianka

Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w dniach w dniach 8 grudnia 2017 r. do 8 stycznia 2018 r. udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Każdy Uczestnik może podać tylko jedną odpowiedź.

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez portal społecznościowy Facebook w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator Konkursu.

 4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz późniejszego adresu niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

Chcesz poczytać o tym jakie bzdury ja spotkałam w swoim życiu?:

Zabrakło 7 cm

Blogowigilia2015 – nie dla niepełnosprawnych