Orzeczenie o niepełnosprawności
a praca – poznaj prawa jakie przysługują pracownikowi
z niepełnosprawnością!

Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę to Twój pracodawca powinien pamiętać o kilku zasadach związanych z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością.

Czas pracy.

Jeśli posiadasz znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności Twój czas pracy  wg. ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 7h dziennie i 35 godzin tygodniowo, co nie oznacza, że nie możesz pracować 8 godzin. Jeśli możesz i chcesz, a Twojemu pracodawcy też na tym zależy to lekarz medycyny pracy może wystawić zaświadczenie o tym, że możesz pracować 8h, w nadgodzinach lub w porze nocnej.

Ale tylko i wyłączenie mając takie zaświadczenie pracodawca może zatrudniać Cię w 8 godzinnym czasie pracy.

Dodatkowa przerwa w pracy.

Każda osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, bez względu na stopień niepełnosprawności ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy. Przerwa ta powinna być przeznaczona na odpoczynek lub czynności rehabilitacyjne…co nie oznacza, że pracodawca ma zapewnić salę do ćwiczeń, jacuzzi lub masażystę 😉

Chociaż byłoby to świetne rozwiązanie dla wszystkich pracowników prawda? 😉

10 dni dodatkowego urlopu.

Jeśli posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje ci dodatkowy 10 dniowy urlop wypoczynkowy. Za czas tego urlopu, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, którego koszt ponosi pracodawca.

Turnus rehabilitacyjny.

Oprócz tego, jeśli Twój lekarz prowadzący zdecyduje o przyznaniu turnusu rehabilitacyjnego, to taki turnus może trwać maksymalnie 21 dni i być udzielany raz do roku, z prawem do wynagrodzenia 100%. Ważne jest to, że czas urlopu dodatkowego oraz turnusu rehabilitacyjnego nie łączą się – pracownik w skali roku może uzyskać nie więcej niż 21 dni dodatkowego wolnego. W praktyce to mogą być trzy sytuacje:

  1. pracownik nie wyjeżdża w danym roku kalendarzowym na turnus rehabilitacyjny – zachowuje prawo do 10 dni urlopu dodatkowego (poza standardowym urlopem wypoczynkowym wynikającym z Kodeksu Pracy)
  2. pracownik wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny, który wynosi mniej niż 21 dni – zachowuje prawo do tylu dni dodatkowego urlopu, by łączny czas turnusu i urlopu dodatkowego nie przekroczył 21 dni. Oznacza to, że jeśli turnus trwa 10 dni, pracownik ma prawo jeszcze do 11 dni urlopu dodatkowego
  3. pracownik wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny trwający 21 dni – wtedy włącza w te dni dodatkowy urlop i pracownikowi pozostaje do wykorzystania jedynie wynikający z Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy

A co z pracodawcami? Czy im coś przysługuje z tytułu zatrudnienia pracownika
z niepełnosprawnością?

Oczywiście! Żeby nie było, że zatrudnienie pracownika z orzeczeniem to tylko same jego uprawnienia – pracodawca również ma z tego tytułu szereg korzyści!

 

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika otrzymywane co miesiąc z PFRON.

Zależy ono od stopnia niepełnosprawności pracownika i wynosi:

  • 1800 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • 1125 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • 450 zł – w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Jeśli firma zatrudnia powyżej 25 pracowników na etat, aby otrzymać dofinansowanie to pracownicy z niepełnosprawnością muszą stanowić min 6% załogi – warto o tym pamiętać.

Powyższe kwoty są zwiększone o 600 zł jeśli pracownik ma niepełnosprawność z powodu epilepsji, niepełnosprawności intelektualnej, psychicznej, niepełnosprawności wzroku (stopień znaczny lub umiarkowany) lub z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych – np. autyzm

Dofinansowanie do przystosowania stanowiska pracy.

Można uzyskać pomoc w wysokości 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Zwrot kosztów jest jednorazowy.

Ważne! Dofinansowanie można uzyskać na osoby z niepełnosprawnością, bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy! To co ważne to, zanim pracodawca zacznie wprowadzać zmiany w otoczeniu mające je przystosować do osób niepełnosprawnych – najpierw musi złożyć wniosek o dofinansowanie i je uzyskać – wtedy dostanie zwrot kosztów, nie przed decyzją.

Dofinansowanie do kosztów szkolenia.

Orzeczenie o niepełnosprawności a praca.

Pracodawca, który zatrudnia pracowników z niepełnosprawnością może zorganizować dla nich szkolenie i uzyskać refundację kosztów poniesionych na ten cel ze środków do 80%. Właściwa wartość dofinansowania ustalana jest na mocy umowy ze starostą. To co ważne: w ramach tej umowy trzeba się zobligować do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez minimum 2 lata.

Dofinansowanie do kosztów asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Niezwykle rzadko pracodawcy korzystają z takiej możliwości, zupełnie nie wiadomo dlaczego, a przecież to rozwiązanie, które często może być ważne w przypadku zatrudnienia osoby, która wymaga jakiegoś wsparcia w pracy. Zwrot obejmuje wynagrodzenie pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy, za czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc.

Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu. Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu czyli max ok. 400 zł.

To najważniejsze korzyści z zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością określone ustawą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lecz w tym wszystkim trzeba pamiętać o jednej, najważniejszej sprawie. Zatrudniając pracownika z niepełnosprawnością otrzymuje pracodawca dodatkowe „ręce” i „głowę” do pracy! Pracownika z umiejętnościami, chęcią i kwalifikacjami. Dla osoby z niepełnosprawnością praca to niezależność, rozwój, satysfakcja i możliwość realizowania siebie a wiemy jak bardzo pomaga to w poczuciu bycia szczęśliwym 🙂

Orzeczenie o niepełnosprawności a praca.

Zachęcam osoby z niepełnosprawnością by same były takim Ambasadorem Korzyści i przedstawiały pracodawcy jakie wartości wiążą się z zatrudnieniem pracownika z orzeczeniem. Większość pracodawców nadal niestety o tym nie wie. Edukujmy! 🙂

 

Agata Spała- ekspertka ds. zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością, trenerka biznesu, doradca zawodowy.

Orzeczenie o niepełnosprawności a praca. Niepełnosprawni w pracy