Sprawdź czy przemoc, której doświadczasz jest przestępstwem.

Zbliża się dokładnie ta godzina o której on wraca do domu. Strach powoli zaczyna zaciskać jej gardło, dłonie pocą się, staje się nerwowa i nieobecna. Wie, co zaraz nastąpi. On wejdzie, a ona będzie zczytywać jego emocje z twarzy.

Sprawdź czy przemoc, której doświadczasz jest przestępstwem.

Czy ten dzień będzie kolejnym, w którym on będzie do niej mówił, tym nie znoszącym sprzeciwu tonem, czy też będzie obojętną nic nie mówiącą cykającą bombą, której nikt nie potrafi rozbroić. Jeszcze kilka chwil, słyszy kroki na schodach. Rozgląda się z niepokojem po domu, czy aby na pewno wszystko zrobiła tak jak trzeba? Cholera, nie… tam w pokoju na kanapie leży ścierka, szybko ją podnosi i odnosi do kuchni. Uspokaja oddech, patrzy w lustro. Czy nie umalowałam się zbyt wyzywająco? Może nie powinnam, ale jakbym tego nie zrobiła znowu by miał powód do krzyku, do wyzwisk, że jest kocmołuchem. Boi się, czuje że się poci. Musi wymazać strach z twarzy, szuka odpowiedniej miny, niezbyt nachalnej, niezbyt obojętnej. Po tylu latach jest już mistrzynią. Słyszy przekręcany klucz w zamku. Zaraz się zacznie.

Sprawdź czy przemoc, której doświadczasz jest przestępstwem.

Co to jest przemoc?

Celowe użycie siły fizycznej lub władzy, sformułowane jako groźba lub rzeczywiście użyte, skierowane przeciwko samemu sobie, innej osobie, grupie lub społeczności, które albo prowadzi do albo z którym wiąże się wysokie prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń cielesnych, śmierci, szkód psychologicznych, wad rozwoju lub braku elementów niezbędnych do normalnego życia i zdrowia.

Definicja WHO z 1996 r.

Na przemoc szczególnie narażone są osoby zależne od innych, w tym osoby niepełnosprawne, kobiety osoby starsze i dzieci. To oni najczęściej narażeni są na bezpośredni atak oprawcy.

Nie ma znaczenia kto może być sprawca przemocy, sprawca może być także osoba niepełnosprawna, starsza, kobieta lub dziecko.

Sprawdź czy przemoc, której doświadczasz jest przestępstwem.

Poniższe przestępstwa są ścigane przez prawo.

Pamiętaj, że możesz zgłosić, jeśli jesteś świadkiem lub sam doświadczyłeś poniższych zachowań:

  • znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – art. 207 k.k.;

Co to znaczy znęcanie się fizyczne lub psychiczne?

Najprościej znęcaniem można nazwać długotrwałe – wielokrotne przysparzanie innej osobie cierpień fizycznych i psychicznych. Naruszanie nietykalności cielesnej, obelgach, niszczenie mienia, upokarzanie.

Sprawdź czy przemoc, której doświadczasz jest przestępstwem.

Przemocą jest także:

  • utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, przez użycie wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnienie wizerunku nagiej osoby lub w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody – art.191a k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego);

To chyba nie potrzebuje wyjaśnienia, wszystkie te rozsyłane za pomocą smartfonów nagie zdjęcia to karalna przemoc.

Przemocą jest również:

  • wzbudzonej u innej osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub naruszenie jej prywatności poprzez uporczywe nękanie – art.190a § 1 k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego);
  • grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona – art. 190 k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego);
  • stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu – art. 191 k.k.;

Sprawdź czy przemoc, której doświadczasz jest przestępstwem.

Gdzie szukać pomocy?

Przede wszystkim pierwszym miejscem w którym powinniśmy szukać pomocy jest policja, prokuratura, pomoc społeczna, niebieska linia. Niestety wiele osób niepełnosprawnych samodzielnie, nie jest w stanie opuścić domu, żeby zgłosić fakt zaistnienia przemocy. W tym wypadku najłatwiej będzie poszukać przez internet organizacji, która może nas wesprzeć.

Na stronie Niebieskiej Linii jest wyszukiwarka organizacji wspomagających osoby dotknięte przemocą. Niektóre z tych instytucji są dostępne dla osób niepełnosprawnych, do niektórych można napisać e-maila – w przypadku gdy ofiara przemocy jest osoba niesłysząca.

Oprócz wymienionych instytucji doświadczanie przemocy możemy zgłosić w placówkach służby zdrowia,

Pomocy udzielają też:

  • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 800 12 00 02
  • Kryzysowy Telefon Zaufania – 116 123

Przydać Ci się może również Informator Pokrzywdzonego.

Sprawdź czy przemoc, której doświadczasz jest przestępstwem.

Pamiętaj, masz obowiązek dbać o siebie i o swoje zdrowie, nikt nie ma prawa na ciebie krzyczeć, ani w żaden inny sposób zagrażać Twojemu bezpieczeństwu. Nie ważne, czy jest to Twój rodzić, Twoje dzieci czy osoba która kochasz.

Wiem, że w większości przypadków to bardzo trudna decyzja, szczególnie jeśli się kocha osobę, która nas krzywdzi i nie widzimy wyjścia z sytuacji. Znam wiele osób niepełnosprawnych, które na co dzień doświadczają przemocy i nie widzą wyjścia z tej sytuacji. A ja gryzę palce z bezsilności, bo jedyne jak mogę im pomóc to wysłuchanie, napisanie kilku ciepłych słów, czy porozmawianie przez telefon.

Ich sytuacja jest na tyle beznadziejna, że nie mają alternatywy dla siebie. Są zależni od pomocy oprawcy, a ci niestety czasami nie wytrzymują tak dużego obciążenia jakim jest 24 godzinna opieka nad osobą niesamodzielną i stają się katami. Przemocy nie wolno tłumaczyć żadnymi okolicznościami, nawet wyczerpaniem i ciężką pracą nad osobą niepełnosprawną.

Jedynym wyjściem osoby niepełnosprawnej jest pójście do Domu Pomocy Społecznej i życie tam bez oprawcy. Ośrodki dla samotnych kobiet, czy te świadczące pomoc osobom pokrzywdzonym, najczęściej są nie przygotowane do przyjęcia niepełnosprawnej ofiary przemocy. Brakuje tłumaczy języka migowego, którzy mogliby pomóc, w rozwiązywaniu problemów osób niesłyszących. Brakuje dostępnych architektonicznie budynków.

Nie wiem jak długo jeszcze ten stan będzie trwać. Przy ostatnim spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich  dr Adamem Bodnarem zwróciłam na to uwagę i obiecał, że przyjrzy się problemowi.

Na razie czekam.

Sprawdź czy przemoc, której doświadczasz jest przestępstwem.

k.k. – Kodeks Karny