Świadczenie Wspierające dla Osób z Niepełnosprawnością

2024-01-02T08:02:00+00:00By |Niepełnosprawność|

Świadczenie Wspierające dla Osób z Niepełnosprawnością Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe przepisy, wprowadzające świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Świadczenie to będzie przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Aby ubiegać się o to wsparcie, osoba z niepełnosprawnością musi najpierw uzyskać decyzję o poziomie potrzeby wsparcia od wojewódzkiego zespołu [...]